50-talet

IN ENGLISH

1954 - Mitt födelseår!

 

Nedanstående händelser tagna ur 1954 års Diana bildreportage:

 


Bil- och dammodeller från 1954

 

 


Solförmörkelse den 30 juni. Total solförmörkelse över södra Sverige. Solförmörkelsen varade i 151 sekunder.


 

 

13 juli:

”Sveriges första atomreaktor togs i bruk i Stockholm. Atomkraftens många positiva sidor får inte undanskymmas av den fruktansvärda roll som atombomben spelat och kan komma att spela i framtida krig. Liksom den stora cyklotron, som tidigare tagits i bruk vid Nobelinstitutet, är den nya reaktorn en underjordisk anläggning. I vissa avseenden är reaktorn överlägsen cyklotronen. I reaktorn kan man med hjälp av uranatom producera energi, vilket självfallet är av stor praktisk betydelse. På reaktorns tak ses fr v statsrådet Persson, landshövding Jacobsson, statsrådet Eriksson, civilingenjör H. Brynielsson, docent S. Eklund och kung Gustav Adolf."


Atomreaktor
 Motboken avskaffades den 21 maj

Efter många års utredning och segsliten debatt beslöt riksdagen att avskaffa motboken från 1 oktober 1955. Riksdagens båda kamrar beslöt dessutom att starköl skall få serveras på vissa restauranger i samband med måltid. 15-centilitersystemet på spritrestaurangerna försvinner men mattvånget kvarstår.
Motbokssystemet kom till för att  förhindra alkoholmissbrukare att komma över sprit. Tilldelningen bedömdes från fall till fall. Motbok krävdes för att man skulle ha rätt att köpa sprit. Gifta kvinnor, ungdomar under 25 år, personer utan fast bostad och de som hade gjort upprepade fylleriförseelser beviljades ingen motbok. Ogifta kvinnor kunde få en viss tilldelning efter särskild prövning.
I början av 1914 var maximiransonen 12 liter starksprit per person och kvartal. Senare höjdes det till 16 liter. I samband med första världskriget infördes krisrestriktioner maximiransonen sjönk till 2 liter. Under det sista året var den högsta ransonen 3 liter starksprit i månaden.

 

50-talet | 50-talisterna | Kända personer/Bokmärken | 50-talslänkar | Uppsats om 1950-talet | Smått och stort
 


 
Gunillas sida | Bröstdagboken | Anemona || Arkhyttan.se

© Gunilla Rohlin 2000 - 2006