50-talet

Ur en Uppsats om 50-talet

Stort Tack Maria Lundin, Linda Fälth och Cecilia Petersen från Högskolan i Kristianstad!
1950 gick nordkoreanska trupper över gränsen och intog Seoul. Eftersom USA och Sovjet ockuperade Syd- respektive Nordkorea kom kriget att stå mellan dem. Kriget varade i tre år och var 50-talets blodigaste.

1953 avlider Stalin och Nikita Chrusjtjev tar över ledarskapet i Sovjetunionen.

Den s.k. Suezkrisen medförde en tillfällig oljekris i hela Västeuropa. Assuandammen vid Suezkanalen var ett viktigt dammprojekt för Egypten 1956. När Storbritannien och Frankrike drog in sin ekonomiska hjälp var krisen ett faktum. FN tvingades skicka fredsbevarande styrkor. Frankrike och Storbritannien tvingades fly med svansen mellan benen.

Inbördeskriget på Cuba flammade upp i full låga 1958. President Batista tvingades på flykt och i februari 1959 blev Castro Cubas statschef.

1953 beskrev James Watson och Francis Crick den exakta strukturen för DNA. Deras arbete avslöjade den genetiska koden.

Den första datorn, en s.k. BESK (=binär elektronisk sekvenskalkylator), togs i bruk 1953 på Stockolms matematikmaskinsnämnd.

Vid mitten av 1950-talet började man tillverka datorer för försäljning.
Jämfört med dagens datorer hade 50-talets datorer mycket mindre kapacitet. Som exempel kan nämnas att en dator med samma kapacitet som den mänskliga hjärnan skulle kräva lika stort utrymme som hela det centrala London.
Den första serietillverkade datamaskinen framställdes av den amerikanska koncernen IBM.

Amerikanerna detonerade den första vätebomben 1952 i Stilla havet.

Kärnvapenkapprustningen började under detta årtionde.

Det första effektiva Poliovaccinet kom 1954.

I Manchester genomfördes 1956 fostervattensprov på rutin. Man kunde diagnostisera en viss form av gulsot hos foster.

Med hjälp av ultraljud, som infördes under 50-talet, kunde man undersöka ett foster i livmodern.

Första p-pillren, Enavid, utvecklades 1956.
 


Morris Minor Saloon de Luxe

Detta är en Morris Minor Saloon de Luxe,
årsmodell 1959

Jetmotorn blev viktig för flygets utveckling. 1958 korsade fler passagerare atlanten i luften än per båt.

1958 opererades den första pacemakern in på en patient vid namn Arne Larsson.

1958 sjösattes i USA det första handelsfartyget som drevs med kärnenergi.

1951 infördes treveckors semestern i Sverige.

Den svenska industrin expanderade snabbt, och vi tog emot invandrande arbetskraft, främst från Finland.

Det var under 50-talet som det svenska välfärdssamhället grundades med barnbidrag, sjukförsäkring, folkpension och utveckling av utbildningsalternativ.

Den 29 oktober 1950 avlider vår konung Gustaf V i en ålder av 92 år. 6 november tar Gustaf VI Adolf över den svenska tronen.

Bruksföremål var under 1950-talet gjorda för att vara funktionella, men även eleganta.


Stolen Myran

Arne Jacobsens stol "Myran", 1953
 

 

En designklassiker, som de flesta känner igen, är stolen "Myran" som Arne Jacobsen ritat. Stolen finns på många offentliga platser eftersom den är både billig, hållbar och stapelbar. P.g.a. sin popularitet är stolen numera inte längre billig.


PH-lampan

Poul Henningsens PH-lampa, 1958
 

 


"PH-lampan" , gjord av Poul Henningsen från Danmark, var också tänkt till offentliga lokaler. Dock blev den så populär att den tillverkats i flera olika storlekar och variationer, även för hemmabruk. PH-lampan är funktionell tack vare sina "löv" som reflekterar ljuset maximalt utan att blända.

TV:ns, telefonens och radions stora utveckling under 50-talet var saker som kom att påverka inredningen i hemmet.

"Kobratelefonen" i olika kulörer blev populär.

Under 50-talet ökade standarden på bostäder i Sverige och det blev även lättare att få tag på bostad. Bostadsbyggandet satte igång på allvar.
Man blandade gärna olika hustyper, fast det var höghusen som hade den dominerande ställningen. Man började använda nya material och tekniska möjligheter. Ett exempel på byggnader uppförda på 50-talet är Hötorgs-city i Stockholm.

1957 ägde den stora och uppmärksammade internationella bostads- och byggnadsutställningen rum i Interbau, Berlin Tyskland. Där fick de deltagande länderna presentera sin stiltyp. Sverige representerades av arkitekterna Jaenecke och Samuelsson med "das Schwedenhaus". Projektet var ett höghus med enkla, raka och strama linjer och med glasat trapphus parallellgående med husets vänstra gavel. USA representerade dock en mer mjuk forms arkitektur på utställningen.

1958 medverkar Sverige för första gången i den internationella schlagerfestivalen. Det var Alice Babs som sjöng "Lilla stjärna".
1959 var vårt bidrag "Augustin" med Brita Borg.

50-talet var späckat av rock 'n roll och dess rebeller som ofta väckte stort uppseende. Även kläderna spelade en stor roll i musikens värld. Little Richard, som bl.a. slog igenom med låten "Long tall Sally", chockade sin publik med att ha en synlig T-shirt under skjortan utan att bära slips.

Läste man serietidningar under 50-talet kunde man stöta på bland annat Stålmannen, som då var en mycket "grabbig" tidning. Dessutom kom serier som Blondie (1951), Hacke Hackspett (1954), Tuff och Tuss (1954), 91:an (1956), Dennis (1958) och Teddy (1959).

Sveriges första serietidningsklubb instiftades 1950, och det var just Fantomenklubben.


50-talet | 50-talslänkar | 50-talisterna | 1954 | Smått och stort | Kända personer/Bokmärken
 Gunillas sida | Bröstdagboken | Anemona || Arkhyttan.se

© Gunilla Rohlin 1999 - 2006